Blokje J Top Exp
Blokje J Top Exp

Optoppen zonder enige ingreep aan het bestaande gebouw

Toen Egide Meertens, zaakvoerder en architect van het gelijknamige bureau de uitbreiding van zijn kantoorgebouwen ontwierp, was staalskeletbouw hem nog niet bekend. Maar een toevallig contact met een aannemer bracht deze techniek aan het licht. Snel bleek dat staalskeletbouw zelfs de enige technische oplossing was om de kantooruitbreiding te kunnen realiseren. Egide Meertens: “Ik wou een extra volume toevoegen bovenop ons gebouw dat zowel constructief als vormelijk zuiver zou zijn, dus zonder ingrepen aan de bestaande structuur en de typerende glasvlakken van ons gebouw. Door het plaatsen van een stalen ringbalk bovenop de bestaande dakstructuur kon de optopping probleemloos uitgevoerd worden”.

Snelheid en architecturale expressie als troeven

Het lage gewicht en de snelheid van uitvoering bevestigt Egide als de overduidelijke troeven van het staalskeletsysteem: “4 maanden na de start van de werken was deze extra verdieping volledig opgeleverd en ingericht. Als de werken goed voorbereid zijn, gaat staalskeletbouw heel snel. Het levert bovendien compacte wandstructuren op waarbij de isolatie tussen het geraamte wordt geplaatst. We zijn echt tevreden met deze architecturale uitbreiding”. De beleving van deze optopping is bovendien heel ruimtelijk. Deze wordt versterkt door het smalle, diepe volume in samenspel met de hoge plafonds. Want staalskeletbouw biedt veel mogelijkheden op architecturaal vlak. Egide Meertens: “Waar met traditioneel metselwerk bepaalde organische vormen moeilijk zijn kan ik mij inbeelden dat met staalskeletbouw meer mogelijk is op architecturaal vlak. Bij het uittekenen van onze kantooruitbreiding zijn we door deze techniek nooit geremd geweest in het ontwerpproces. Integendeel, staalskeletbouw biedt extra mogelijkheden”.

De eenvoudigste manier van optoppen: 1 bouwlaag toevoegen op 2 bestaande bouwlagen

De architecten van Egide Meertens hebben een klare kijk op de stad van morgen. Ze sluiten zich aan bij de visie van de Vlaamse bouwmeester die wil stoppen met het willekeurig aansnijden van landschap om alles nog meer dicht te bouwen. “We moeten de natuur in de stad halen en de groenruimte beschermen. Het is dan ook logisch dat we meer in de hoogte moeten bouwen.

Waar veel woningen zich beperken tot 2 bouwlagen is het met staalskeletbouw eenvoudig om een 3de bouwlaag toe te voegen. Maar hiervoor zal nog een mentaliteitswijziging nodig zijn” vult Egide aan. Met J-Top wordt alvast een stevige voorzet gegeven en een fantastische oplossing aangereikt voor kwalitatief wonen in de toekomst. The sky has no limits!

Interesse?

Is optoppen in staalskelet dé oplossing voor uw gebouw?

Neem contact met ons op